Stichting Begraafplaatsen Nijmegen          
home


SBN Logo
                   

Begraafplaats Notenlaantje, Lent

De algemene begraafplaats aan de Notenlaantje in Lent is in de jaren tachtig van de vorige eeuw aangelegd door de gemeente Elst. Nadat Lent bij de gemeente Nijmegen werd gevoegd, viel ook deze begraafplaats onder de hoede van de gemeente Nijmegen. Sinds 2000 valt deze begraafplaats daarom onder beheer van de Stichting Begraafplaatsen Nijmegen.

De locatie voorziet in ongeveer 250 plaatsen, waarin men op rij wordt begraven. De graven zijn momenteel nog niet allemaal bezet. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om urnen bij te zetten.

In tegensteling tot veel andere locaties, straalt deze begraafplaats een bepaalde nuchterheid uit. Ter compensatie zal op termijn een fraaier en traditioneler hek rond het terrein worden geplaatst.

Door de bouw van de Waalsprong zal deze begraafplaats steeds centraler komen te liggen en bijna als vanzelf meer in de belangstelling komen te staan.